Όροι χρήσης

Οι όροι χρήσης και η αποδοχή τους

Η επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδας www.elrocks.com αδιαμφισβήτητα προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
Η πλόηγηση και χρήση της ιστοσελίδας www.elrocks.com πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη.
Η EL ROCKS δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας www.elrocks.gr δεσμεύονται από την πλευρά τους ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της ιστοσελίδας και δεσμεύονται και για τη μη παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων.
Η EL ROCKS αναγνωρίζει τη σημασία και έννοια περί της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων για αυτό σας εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια για των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, Η Μέγιστη Δυνατή Ασφάλεια Σας. Όποια πληροφορία σχετίζεται με τα προσωπικά σας στοιχεία και στοιχεία που αφορύν συνναλαγές είναι άκρως ασφαλείς και απόρρητες.

 

Για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του Ν.2472/97 . Η παρακάτω πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ 2016/679 (General Data Protection Regulation, εφεξής «ΓΚΠΔ») που τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018, Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την EL ROCKS επιχειρήσεις, με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και συγκεκριμένων εξατομικευμένων προσφορών.

Ο πελάτης με την παρούσα δίνει τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία για τους σκοπούς εκτέλεσης, αποστολής και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβαση του σε συνεργαζόμενες με την EL ROCKS επιχειρήσεις, με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και συγκεκριμένων εξατομικευμένων προσφορών. Βάση δικαιώματος (Δικαίωμα Πρόσβασης Αρ. 12ν.2472/97), ο πελάτης έχει αναπάσα στιγμή το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που δίνει και να προσβάλλει όποια στιγμή την αντίρρησή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (Δικαίωμα Αντίρρησης Αρ. 13ν. 2472/97). Για το δικαιώμα άσκηση αντίρρησης ως προς την επεξεργασία των προσωπκών δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@elrocks.com
Ο πελάτης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εκ μέρους του κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι πραγματικές και ακριβείς. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της εταιρίας από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του λογαριασμού του πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον πελάτη άτομα.

 

Για τον περιορισμό ευθύνης

Η EL ROCKS δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά έμμεση ή άμεση, θετική ή αποθετική, η οποία μπορεί να προκύψει από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας,στη διαβίβαση μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών στο διαδίκτυο καθώς και από την μη σωστή χρήση ή έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας.

Η EL ROCKS δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά,τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά και περιγραφή των προιόντων.Παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν από την παραγγελία σας, σε περίπτωση που κάποιο προιόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, χωρίς κάποια ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή.

 

Για την ασφάλεια

Για την ασφάλεια και την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό κρυπτογράφησης για αυτό και η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.

 

Για το απόρρητο των συναλλαγών

Σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης, και επεξεργασίας των στοιχείων σας.
Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών και την παροχή των υπηρεσίων μας, είναι πιθανή η ζήτηση και δήλωση των προσωπικών σας στοιχείων κατά τη διάρκεια της επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.Τα στοιχεία σας είναι αναγκαία αποκλειστικά για λόγους συνναλλαγής, διεκπεράιωσης παραγγελιών, παροχή υπηρεσιών και η ύπαρξή τους αφορά αυστηρά μόνον την ιστοσελίδα μας και δεν επιτρέπεται να χρσησιμοποιηθούν από τρίτους παρά μόνο όπου προβλέπεται από τον νόμο και τις αρμόδιες αρχές.
Επί της αρχής μας η τήρηση του απορρήτου είναι βασική και δεδομένη καθώες και οι βασικές αρχές τήρησης που διέπουν τις συναλλαγές στο ηλεκτρινικό εμπόριο (e-commerce). Τα στοιχεία που καταχωρούνται από τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας είναι άκρως εμπιστευτικά. Η εταιρεία μας λαμβάνει μέτρα έτσι ώστε να γίνεται μόνο η απαραίτητη και αναγκαία χρήση αυτών στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχουμε.

 

Ενημέρωση χρήσης στοιχείων ως μέτρα εξασφάλισης απορρήτου.

Η πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών σας, γίνεται αποκλειστικά μόνο από την EL ROCKS και αυτό μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο, για παράδειγμα σε περιπτώση προσαρμογής της φόρμας επικοινωνίας.
Η EL ROCKS εξασφαλίζει το απόρρητο των συνναλαγών σε περίπτωση που χρειαστεί η επέμβαση τρίτος για την στήριξη ή προσαρμογή των συστημάτων της
Απαγορευτικά και αυστηρά, μόνο ύστερα από εντολή δικαστικής απόφασης ή άλλης δημόσιας αρχής ή ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότησής σας γίνεται πρόσβαση στα στοιχεία συνναλαγής.
Χρειάζεται, αποκλειστικά για την δική σας ασφάλεια, να διαχειρίζεστε μόνο εσείς τις πληροφορίες που χρείαζονται και που παρέχονται από την υπηρεσία ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις αποκαλύπτετε ή μοιράζεστε σε τρίτους.
Σε ότι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, η διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων σας, προκύπτει μόνο ύστερα από εξακρίβωση και τεκμηρίωση της ύπαρξης λάθους και κατόπιν επικοινωνίας με την EL ROCKS .Η πρόσβαση στα στοιχεία σας χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς απαγορεύεται.

 

Για τα Cookies

Για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τον χρήστη και να μπορέσουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένη εμπειρία μέσα από τις υπηρεσίες μας, στην ιστοσελίδα της EL ROCKS χρησιμοποιούμε Cookies.

 

Ασφάλεια απορρήτου μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου γίνεται χρήση πρωτοκόλου κρυπτογράφησης.

 

Για το Firewall

Για την προστασία,  έλεγχο και απαγόρευση εισόδου από χρήστες/πελάτες  στα συστήματα μας, στις πληροφορίες της εταιρείας μας καθώς και στη βάση δεδομένων μας χρησιμοποιούμε Firewall με σκοπό να επιτρέπουμε  στους χρήστες/πελάτες, τη χρήση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των συστημάτων μας.

 

Για την κρυπτογράφηση

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος με τον οποίο κωδικοποιήται η πληροφορία έως ότου φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της.Αυτό για να μπορέσει ο αποδέκτης να την αποκωδικοποιήσει κάνοντας χρήση το κατάλληλο κλειδί. 

Στη διάρκεια της παραγγελίας σας , από την στιγμή που κάνετε σύνδεση με το username και τον προσωπικό σας κωδικό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κρυπτογραφείται η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και των συστημάτων μας. Πιο αναλυτικά, κάθε φορά που εσείς στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser που χρησιμοποιείτε τις κρυπτογραφεί με χρήση κλειδιού και έπειτα τις στέλνει στο σύστημα.Στη συνέχεια το σύστημά μας αποκρυπτογραφεί τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί το οποίο προκαθορίζεται στην  έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία. Στη συνέχεια το σύστημά μας τις επεξεργάζεται. Οι πληροφορίες οι οποίες σας αποστέλλονται από τα συστήματά  μας, ακολουθούν την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Η κρυπτογράφηση στο σύστημά μας, υπάρχει σε όποιο σημείο εισάγετε προσωπικά δεδομένα όπως password, τηλέφωνα, διευθύνσεις, πιστωτικές κάρτες κλπ.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.