Επιτυχής συναλλαγή

Η συναλλαγή σας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς!